3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 19.08.2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte değişik Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 19-28 Eylül 2020 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilişkin program ektedir.

19-28 Eylül 2020 (2.Dönem) YMM Sınav Program ektedir.