TÜRBOB KARİYER MERKEZİ

YMM ve SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Bilindiği üzere, Birliğimiz tarafından meslek mensupları ve stajyerlerin iş bulmalarına destek olunması amacıyla bir Kariyer Merkezi kurulmuştur.

 

Devamı

2022 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2022 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Devamı

2022 YILI SINAV TAKVİMİ

3568 sayılı Yasa ve eki Yönetmelikleri uyarınca  2022 yılında  uygulanacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları C Grubu Staj Bitirme değerlendirmesi ve Staja giriş sınavlarına ilişkin 2022 Yılı Sınav Takvimi ekte gönderilmiştir.

 

Devamı

4-13 ARALIK 2021 (3 DÖNEM) YMM SINAV PROĞRAMI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 19.08.2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte değişik Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 04-13 ARALIK 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilişkin program ektedir.

Devamı

2021-3 DÖNEMİ YMM SINAV DUYURUSU

5786  sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 4-13 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

Devamı

7326 Sayılı Kanun Kamu Spotu

Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi şekilde
yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak vergi ödevlerinin yerine
getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

 

Devamı

MAKALE YARIŞMASI

Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetim Önemi

Devamı

7326 Sayılı Kanun Kamu Spotu

Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak vergi ödevlerinin yerine
getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

Devamı

Hazır Beyan Sistemi Kamu Spotu

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, idare ve mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, vergi ödeme alışkanlığının kazandırılması, topluma ve gençlere verginin öneminin daha iyi anlatılması ve mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca vergiye gönüllü uyum ile ilgili tanıtıcı Kamu spotları hazırlanmaktadır.

Devamı

TÜRMOB/22-31 MAYIS 2021 (1.DÖNEM) YMM SINAVI

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

 

Devamı

TÜRMOB/2021 YILI SINAV TAKVİMİ,SINAV VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

3568 sayılı Yasa ve eki Yönetmelikleri uyarınca, 2021 yılında yapılması planlanan; Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları,C grubu Staj Bitimi Değerlendirmeleri ve Staja Giriş Sınavlarına ilişkin Sınav Takvimi ile eğitim ve sınav  ücretlerine ilişkin bilgiler ekte gönderilmiştir.

 

 

Devamı

2021 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

2021 YILI YMM ASKERİ ÜCRET TARİFESİ

Devamı