Hazır Beyan Sistemi Kamu Spotu

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, idare ve mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, vergi ödeme alışkanlığının kazandırılması, topluma ve gençlere verginin öneminin daha iyi anlatılması ve mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca vergiye gönüllü uyum ile ilgili tanıtıcı Kamu spotları hazırlanmaktadır.

Devamı

TÜRMOB/22-31 MAYIS 2021 (1.DÖNEM) YMM SINAVI

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

 

Devamı

TÜRMOB/2021 YILI SINAV TAKVİMİ,SINAV VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

3568 sayılı Yasa ve eki Yönetmelikleri uyarınca, 2021 yılında yapılması planlanan; Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları,C grubu Staj Bitimi Değerlendirmeleri ve Staja Giriş Sınavlarına ilişkin Sınav Takvimi ile eğitim ve sınav  ücretlerine ilişkin bilgiler ekte gönderilmiştir.

 

 

Devamı

2021 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

2021 YILI YMM ASKERİ ÜCRET TARİFESİ

Devamı

İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA
Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve
kişilerin sağlığının korunması amacıyla, aşağıda belirtilen sınavlar ve staj bitirme
değerlendirmesi TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 25.11.2020 tarih ve 6835
sayılı yazı ile Oda Başkanlıklarına ve TESMER'in internet sitesi üzerinden de ilgililer
duyurulmuştur.

Devamı

TÜRMOB-COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE SINAVLARA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

11\03\2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca alınmaya devam edilen tedbirlerin değerlendirmesi sonucunda; TESMER Yönetim Kurulu'nun 25/11/2020 tarih ve  32 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu'nda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmış ve bu kararlar,TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun 25\11\2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Devamı

TÜRMOB-KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor.

Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor.

 

Devamı

TESMER/KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN TEDBİR (STAJ BAŞLATMA SÜRESİ )

YMM ve SMMM ODA BAŞKANLIKLARINA

TESMER Yönetim Kurulu'nun 09/09/2020 tarihli toplantısında alınan ve TÜRMOB  Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan karar aşağıda belirtilmiştir.

 

Devamı

TÜRMOB 5-14 ARALIK 2020 (3.DÖNEM) YMM SINAVI

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazatede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

Devamı

TESMER/19-28 EYLÜL 2020 (2.DÖNEM) YMM SINAV PROGRAMI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 19.08.2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte değişik Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 19-28 Eylül 2020 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilişkin program ektedir.

Devamı

TESMER/4-13 TEMMUZ 2020 (1.DÖNEM)YMM SINAV PROGRAMI

4-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilişkin program ektedir.

Devamı

TÜRMOB-19-28 EYLÜL 2020 (2.DÖNEM) YMM SINAVI

2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı, belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

Devamı