Başkan :

Mehmet ŞANİ

Başkan Yardımcısı :

Mehmet Aydın DEMİREL

Sekreter :

Ahmet KAHRAMANOĞLU

Sayman :

Erkan YALÇIN

Koordinatör Üye :

Oğuzhan TAŞKESEN

Başkan :

Niyazi GENÇER

Başkan Yardımcısı :

Hüseyin ERBİL

Üye :

Mehmet DEMİR

Üye :

Şükrü ERGÜN

Üye :

Sabiha KILIÇOĞLU

Başkan :

Ramazan YILDIRIM

Üye :

İsmail GÜLATA

Üye :

Evliya KARAKUŞ