Mesleki Kamuoyuna Önemli Duyuru 10/07/2023


3568 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi 30/12/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak, Asgari ücret tarifesine uygulanan %85 oranındaki artışın yeterli olmadığı kanaati oluşmuştur.

Birlik Yönetim Kurulu’nun 06/01/2023 tarih ve 19 no.lu kararı ile yeniden değerleme oranının tarifeye yansıtılarak uygulanmasına karar verilmiş olup, enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (%122) farkının yansıtılarak uygulanması tavsiye edilmiştir.

20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücrete %34 oranında zam yapılmıştır. İşletmelerimizin sürdürülebilirliği için daha önce tavsiye edilen ücretlerin %35 oranında artırılarak 1.7.2023 tarihinden itibaren uygulanması önerilmektedir.

Bu artışa göre hazırlanmış tavsiye niteliğindeki tarifeye sistemimizde yer verilmiştir.

https://ebirlik.turmob.org.tr