YEMİNİMİZ


  • Yeminli malî müşavirlik mesleğinin
  • Bir kamu hizmeti olduğunu bilerek
  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
  • Meslekî kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma
  • Mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve
  • Dürüstlükle yerine getireceğime
  • Üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma
  • Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.