Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde 2022 Yılı Tam Tasdik Raporunun Verilme Süresi Hakkında


Mücbir sebep ilan edilen yerlerde 2022 yılı Gelir veya Kurumlar Vergisi Tasdik Raporlarının verilmesi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 26.07.2023 tarih ve 62904 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali ve TTS Verilme Süreleri