2024 Yılı SMMM, YMM Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı


2024 Yılı SMMM, YMM Asgari Ücret Tarifesi


Tarih: 9 Ocak 2024 / 06:36Kategori: İPC ve Parasal Sınırlar, SM-SMMM-YMM Mevzuatı Yazdır E-posta
Mevzuatın Adı: 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

09 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32424

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1- (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2024 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER