Elektronik Defter ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-VİZ) TÜRMOB SİRKÜSÜ


ÖZET : Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını sağlayan sistemdir. Sistem, Vergi Dairesi Başkanlıkları nezdinde, kademeli olarak açılmıştır.

Elektronik Defter ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-VİZ)